Åpner Joker-butikk i Storgatbakken

I sørenden av Storgata 132 (Rørhandelbygget) på Storgatbakken åpner Joker-butikk til sommeren.

NY JOKERBUTIKK: Norgesgruppen vil etablere ny søndagsåpen Joker-butikk i Storgata 132, på Storgatbakken. Illustrasjon: Asko Prosjekt 

pluss

Lokalene har stått tomme lenge etter at tidligere butikkvirksomhet har opphørt.