Skal forske mer på plast i Barentshavet

Norske og russiske havforskere ønsker å se på hvordan plasten påvirker de marine økosystemene og mattryggheten.

VIL UNDERSØKE MIKROPLAST: Bjørn Einar Grøsvik, havforsker ved Havforskningsinstituttet, skal sammen med russiske forskere undersøke mengden mikroplast i Barentshavet. Foto: hi.no 

pluss

Siden 2004 har norske og russiske havforskere gjort en omfattende økosystemtokt, hvor de undersøkte alt i økosystemet, i Barentshavet. For om lag ni år siden ble toktet utvidet til å omfatte overvåking av makroplast.