Forbrukertilsynet ber drosjeselskaper som ikke følger loven om å skjerpe seg

Til tross for at det nye lovverket for drosjenæringen trådde i kraft for ni måneder siden, innrømmer byens drosjeselskap at de ikke følger lovverket.

Korrigering: Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, mener det nye lovverket er en viktig korrigering av tidligere praksis: – De fleste tjenestene du som forbruker benytter deg av vet du prisen på i forkant, mens i denne bransjen får du prisen først etter at tjenesten er utført. Forbrukeren skal ha mulighet til å foreta valg basert på pris og gis muligheten til å være prisbevisste. Man skal vite hva noe koster før man binder seg til en tjeneste. 

pluss

1. juli i fjor ble det innført nytt lovverk (se faktaboks) som sier at drosjesjåfører og taxisentraler uoppfordret skal gi kunden et pristilbud på turen før turen starter. Når man ankommer destinasjonen skal kunden få velge mellom pristilbudet og det som står på taksameteret. Forrige uke gjennomførte «TV 2 hjelper deg» stikkprøver i Oslo for å se om det nye lovverket praktiseres med nedslående resultat.