Skjerper mattekravene til sykepleierstudenter – kun 3 av 4 ville ha kommet inn

Fra høsten kreves minst karakter 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierstudiet. Nå ventes en dupp i antall søkere, og man er spesielt utsatt i nord.

UIT: UiT er blant de lærestedene som er mest utsatt for en dupp i søkertall til sykepleierutdanningen, etter at det til høsten innføres skjerpede krav i matematikk og norsk. Foto: Petter Strøm 

pluss

Ifølge en utredning fra Ceres, bestilt av Kunnskapsdepartementet, er det sykepleierutdanningene ved UiT og Nord universitet som vil være aller mest utsatt, etter at det til høsten innføres skjerpede krav til karakterer i norsk og matematikk for sykepleierstudenter.