Vil legge ny E8 i tunnel under reintrekk

E8 i Ramfjord foreslås lagt i kulvert under et reintrekk, samt i tunnel gjennom Fagerfjell.

OPPFRADERES? Mulig oppgradering av dagens vei vil bli presentert som et alternativ til en tindtunnel.  Foto: Jonas Hansen

Eksklusiv

Veivesenet legger i disse dager siste hånd på verket i reguleringsplanen for ny E8 gjennom Ramfjord.