Bybildet

Da det ble språkforvirring i Karlsøy herredsstyre

Et 52 år gammelt stortingsvedtak førte i 1937 til debatt og språkforvirring (bokstavelig talt) i Karlsøy herredsstyre.

KARLSØY: Herredsstyret i flere kommuner enn her avbildede Karlsøy har diskutert målstriden. Men i Karlsøy ble den litt spesiell. Bildet er tatt 12. juli 1935 og gjengitt med tillatelse fra Perspektivet Museum.   Foto: Marie B. Øien

Eksklusiv

– Regjeringen anmodes om at træffe fornøden Forføining til, at det norske Folkesprog som Skole- og officielt Sprog sidestilles med vort almindelige Skrift- og Bogsprog, lyder sidestillingsvedtaket fra Stortinget 12. mai 1885.