Dette er de nye styrene i byen

Nye styrer i bydeler, borettslag og sameier i Tromsø.

styremedlem: Sylvi Fjellheim er ny i Strandkanten Bydel. 

Eksklusiv

• SYLVI FJELLHEIM (bildet) er medlem i Strandkanten Bydel SA. Her er Martin Lang valgt til leder. Øvrige medlemmer er Jarl Rønneberg, Berit Grindstein og Halvard Salamonsen.