Steile fronter etter Maritim Slip & Motor-konkursen

– Vi var ikke latsabber og juksemakere

Den tidligere arbeidsstokken i det konkursrammede selskapet i Eidkjosen reagerer kraftig på de karakteristikkene eierne kom med i skifteretten tidligere denne uken. Nå tar de til motmæle.

reagerer: Talsmann for staben i Maritim Slip & Motor AS, Jan Lund (foran) reagerer sterkt på karakteristikkene som eierne av selskapet serverte i skifteretten. Det samme gjør selskapets tidligere driftsleder, Trond Amundsen (midten). Foto: John Strandmo 

Eksklusiv

Jan Ole Berntsen var daglig leder i Maritim Slip & Motor AS en kort periode i vinter. Under skiftesamlingen uttalte en av eierne, Inger Lise Høgstad, et Berntsen sluttet på grunn av ukulturen i selskapet.