Lokale nyetableringer

styreleder: Svein Kristian Wikstrøm i Sceneliv AS. 

Eksklusiv

• SVEIN KR. WIKSTRØM (bildet) er styreleder i nyetablerte Sceneliv AS i Kirkegårdsveien. Liv Nordang er daglig leder og styremedlem. I tillegg har de med seg Ketil Høegh. Det er snakk om formidling av musikere og artister og andre former for impresariovirksomhet. Aksjekapitalen er 30.000 kroner.