Disse vil bli fastlege i Tromsdalen

Tretten har søkt på den ledige fastlegehjemmelen ved Tromsdalen Legesenter. Se søkerlisten her.
Eksklusiv

I dag har senteret seks fastleger, fire helsesekretærer og en sykepleier/jordmor. Den utlyste stillingen har oppstart medio april 2018 eller tidligere ved avtale heter det i utlysningen.