Høyesterett forkastet anken i Langsundforbindelsen-saken

Reineiere vant ikke fram i Høyesterett.

LANGSUNDET: Det er under Langsundet mellom Ringvassøya og Reinøya at det i over 30 år har vært ønsket å bygge den 2,7 kilometer lange tunnelen . Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I starten av november ble ankesaken til Reinøy Reinbeitedistrikt på dommen fra lagmannsretten, som falt i desember i fjor, behandlet i Høyesterett i Oslo.