De siste konkursene og endringene i lokale selskap

bobestyrer: Advokat Ingar Nordmo Olsen.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

• INGAR NORDMO OLSEN (bildet) er oppnevnt som bobestyrer etter at Nord-Troms tingrett åpnet konkurs i enkeltpersonforetaket Ørjan Olsen i Kroken. Selskapet drev med hav- og kystfiske. Første skiftesamling avholdes 22. januar.