Flytter syv stillinger fra Harstad til Tromsø

Torsdag i forrige uke fikk de ansatte i Harstad beskjed om at arbeidsplassene deres flyttes nordover i løpet av året.

KASFJORD: Nergård Havfiske er et trålerrederi som eier og driver fem trålere, deriblant Kasfjord (bildet). Dette er en ferskfisktråler med normal bemanning på 13 personer, og som har konsesjon for å fiske torsk, hyse, sei og reker.   Foto: NERGÅRD HAVFISKE

Eksklusiv

Selskapet Ytre Rolløya ble stifta i 1946 og har holdt til i Harstad siden. I 2006 kom Nergård-konsernet inn på eiersiden, og nå skal trålerrederiet Nergård Havfiske AS flyttes fra Harstad til Tromsø.