Tromsømann (43) frifunnet for å ha utøvd vold mot sine døtre

Farens maktbruk mot barna var ikke lovstridig, ifølge retten.

Mannen ble frifunnet i Nord-Troms tingrett.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Den nå 43 år gamle Tromsø-mannen sto i Nord-Troms tingrett tiltalt for å ha utøvd vold mot en annen person eller på annen måte krenket ham fysisk, etter straffelovens paragraf 271. Tiltalebeslutningen gjelder spørsmål om kroppskrenkelse.