Norsk-russisk forbrødring på skipsbroen

Her samarbeider maritime studenter fra Russland og Norge for å manøvrere et 254 langt og 220.000 tonn stort oljetankskip, som ledd i et norsk-russisk utdanningssamarbeid.

GUTTENE PÅ BROEN: Dmitriy Furman (fra venstre), Yakov Emelov og Christian Slettnes samarbeider på skipsbrosimulatoren for få den 254 lange oljetankeren MS «Anna» på 220.000 tonn til å legge seg inntil et annet mindre skip, i fart. 

Eksklusiv

I klasserommet blomster samarbeidet over landegrensene, mens det snakkes om en ny kald krig mellom øst og vest i storpolitikken.