Flytter helseutdanning fra Harstad til Tromsø

Campus Harstad har mistet flere tilbud innen videreutdanning etter fusjonen med Tromsø for to år siden. Nå erstattes nok et studieprogram i Harstad med et i Tromsø.

Sterkt fagmiljø: Universitetslektor Marit Elisabeth Harr videreutdanner studentene til å ta best vare på en sårbar gruppe. Nå er det slutt på utdanningen i Harstad. FOTO: TURID INGEBRIGSEN 

Eksklusiv

Det siste som kuttes er videreutdanningen innen psykisk helsearbeid. Den ble startet ved Høgskolen i Harstad for 22 år siden. Studiet er svært populært. Ved siste opptak konkurrerte 140 studenter om de 25 plassene. Utdanningen er erstattet av master i helsefag ved UiT Tromsø. Driftsmidlene fra videreutdanningene i Harstad, er allerede overført til Tromsø.