Lukker forfatterforeningen for dem som skriver på norsk:

– Jeg føler meg som en annenrangs same

Under årsmøtet i Samisk Forfatterforening (SGS) 21. og 22. april ble det vedtatt at kun forfattere som har gitt ut et skjønnlitterært produkt på samisk kan være medlemmer i foreningen.

– ANNENRANGS: Forfatter og lyriker Aase Synnøve Falch (83) har vært medlem i Samisk Forfatterforeningen i rundt ti år. Nå føler hun seg ikke lenger velkommen. 

Eksklusiv

– Jeg følte meg såret og sint, som en annenrangs same, sier den Tromsø-bosatte lyrikeren og forfatteren Aase Synnøve Falch (83).