Vil ikke overprøve Statsbygg i museumssaken

Kunnskapsdepartementet vil ikke gripe inn i anbudsprosessen for nybygget til Tromsø Museum.

NYTT MUSEUM: På denne Mack-tomta kommer nybygget. ILLUSTRASJON: AT Plan & Arkitektur  Foto: AT Plan & Arkitektur

Eksklusiv

– Når Statsbygg, etter en faglig vurdering av hva som er mest tjenlig for prosjektet, har valgt å gjennomføre anskaffelsen gjennom en åpen anbudskonkurranse om en komplett prosjekteringsgruppe, er dette en vurdering som Kunnskapsdepartementet ikke vil overprøve.