Eiendomsoverdragelser – april 2018

Disse boligene har skiftet eier

Følgende eiendommer ble kjøpt og solgt i Tromsø i forrige måned:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Draugen 26 (gnr 118, bnr 1628) er solgt for kr 8.000.000 fra Kay-Martin Johnsen og Ina Rye-Holmboe til Ingrid Emberland og Håvard Hårstad (11.04.2018).