Bybildet:

Hvem bruker Prestvannet?

Det må vel være sånn omtrent hele byen, men til hva? Her er det nærliggende å svare «turformål», men det blir for enkelt. Selv om det ville vært sant.

TROMSØYAS PERLE: I dette området har det skjedd mye siden 25. august 1953 da bildet ble tatt, men Prestvannet er der fremdeles. De flytende torvøyene som til tider preger vannet i dag (og som man vel ser på dette bildet), bidrar sterkt til områdets artsmangfold. Prestvannet og våtmarksområdet rundt ble vernet (med tilhørende dyrelivsfredning) den 19. juni 1970. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Fjellanger Widerøe/ PEM-FWI-061687 

Eksklusiv

Poenget mitt med den noe forvirrende ingressen er nemlig å understreke «forskningsarbeidet» som finner sted på, i og rundt Prestvannet hver dag.