Fylkestinget vil ha omkamp om pliktsystemet på Stortinget

Troms fylkesting ønsker et nytt pliktsystem for fiskeflåten, og ønsker at dette skal fremmes som sak i Stortinget.

– FEIL Arbeidende styreleder Tommy Torvanger i Nergård-konsernet er enig at pliktsystemet er klar for modernisering men påpeker faktafeil i uttalelsen på Fylkestinget.  Foto: STEIN WILHELMSEN

Eksklusiv

Dette kom frem i en uttalelse fremmet av Ap, Sp, Krf og V. Her ble Nergård AS brukt som eksempel på hvordan pliktsystemet i dag ikke fungerer optimalt og at det går ut over lokalsamfunnet skriver Folkebladet.