I denne bygda brygger det opp mot storkrangel mellom stisyklister og bygdefolket

Det er et av de mest yndede turområdet i Tromsø for stisyklister. Nå ber grunneierne syklistene om å holde seg unna.

SLITASJE: Hyppig bruk av stier og tråkk med sykkel skaper dype spor dersom marka er våt. Nå protesterer grunneiere i Straumsbukta mot at stisyklister valfarter til bygda for å sykle i skogen og på fjellet.  Foto: Marius Hansen

Eksklusiv

Det er den våte nordnorske forsommeren som er årsak til et stigende konfliktnivå mellom grunneiere og bygdefolk i Straumsbukta på den ene siden, og stisykkelmiljøet i byen på den andre siden.