Ansatt fortviler over avgjørelse: Kritisert botilbud for rusavhengige opprettholdes

Det midlertidige botilbudet for rusavhengige i Grønnegata skulle etter planen stenges ned 30. juni, men vil i mangel på et alternativ opprettholdes inntil videre. Det reagerer en ansatt kraftig på.
Eksklusiv

Sosionom ved Grønnegata 103, Tor Harald Pedersen, karakteriserer boforholdene som dårlige og uverdige, og hadde ønsket at botilbudet ble lagt ned.