Sametinget refser NVE – all vindkraft fra Kvaløya skal ut av fylket

I fjor ble det kjent at all vindkraftproduksjon på Kvitfjell/Raudfjell skal gå til aluminiumsproduksjon på Helgeland. Samiske interesser mener dette svekker tilliten til NVEs konsesjonsprosess.

KRAFT TIL ALLUMINIUM: Etter at NVE forutsatte at utbyggingen ville gi lokal forsyningssikkerhet, viser det seg nå at all kraftproduksjon på Kvitfjell/Raufjell på Kvaløya går til aluminiumsproduksjon i Mosjøen. Bilde fra Vines i Buvika mot Kvitfjel.l Illustrasjon: Grøner Tromsø 

Eksklusiv

– Det er foruroligende hvordan lovnader og garantier fra konsesjonsbehandlingen faller fra senere i prosessen. Her ødelegger man et naturskjønt område som bidrar til bærekraftig matproduksjon, for å forsyne en svært kraftkrevende industri lenger sør med energi.