Fiskebruket Løksfjord AS på Rebbenesøy er begjært konkurs:

– Bare de norske arbeiderne har fått lønn og feriepenger

Nye russiske eiere kjøpte fiskebruket Løksfjord på Rebbenesøy i mai i fjor. Nå er selskapet begjært konkurs.

LØNNSKRAV I FREMMET MOT LØKSFJORD: Alexander Mitu – verneombud gjennom mange år på fiskebruket i Løksfjord. Sammen med 17 utenlandske arbeidere fra Latvia, Moldova og Romania, har Mitu engasjert advokat for å få ut manglende lønnsutbetalinger på til sammen 1.2 millioner kroner. FOTO: Eskild Johansen 

Eksklusiv

Regningene har for alvor begynt å hope seg opp for fiskebruket, og nå mener 18 fiskeindustriarbeiderne å ha et utestående lønnskrav på rundt 1,2 millioner kroner til bedriften.