Bybildet:

Fra nøytralitetsvakt til sjef på Skattøra

Få nøt så stor respekt for sin krigsinnsats, som flygere etter å ha overlevd fire-fem år med bikkjeslagsmål i lufta. En av dem, Helge Valdemar Mathisen, ble sjef på Skattøra.

MOBILISERT: Norske soldater som ble mobilisert til nøytralitetsvakt i Narvik i 1939-40. 

Eksklusiv

Offiseren til høyre på vårt hovedbilde, ble en høyt respektert sjef blant mannskaper og befal på Skattøra etter krigen. Nettopp hjemkommet fra tjeneste som Spitfireflyger under krigen.