Advokatfirma oppløst

Barentz Advokat AS i Veitasenteret avvikles.

Leder: Advokat Gunnar Kvamme leder avvikling. 

Eksklusiv

GUNNAR KVAMME (bildet) leder avviklingen av Barentz Advokat AS i Veitasenteret. Det opplyses i Foretaksregisteret. Selskapet har fram til nå vært en betydelig aktør og har bestått av seks advokater som hver har hatt en eierandel på 16-17 prosent.