Økte med 40 millioner kroner på bunnlinja

Kongsberg Satellite Services kan vise til gode økonomiske resultater i 2017.

KONTROLL: Fra kontrollrommet til KSAT ved Prestvannet. De kan vise til gode økonomiske resultater i 2017. Arkivfoto  Foto: Kongsberg Satellite Services (KSAT)

Eksklusiv

KSAT økte både inntektene og utgiftene i 2017, sammenlignet med året før, og årene før det. Men selv om drifts- og finanskostnader økte med nesten 35 millioner, kan de vise til 40 millioner kroner mer i overskudd i 2017, enn i 2016.