Bybildet:

Den hemmelige tunnelen

En gang i tida kunne du krysse denne gata under jorda.

SJØGATA MOT NORD: Mens dette partiet av Sjøgata i vanligvis er nesten folketomt i dag, var det mer aktivitet her før i tiden. Bildet er tatt rundt 1938, så aktiviteten i undergrunnspassasjen mellom nr. 12 og 25 er nok stengt. Nr. 25 er huset som står på tvers av «overretssakfører Heltzens» kontor i bygningen til venstre, nr. 19/23. Den gikk tapt i storbrannen i 1948. Bildene gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Vilhjelm Riksheim/ PEM-VRI-00271 

Eksklusiv

Det var delvis den tida da Sjøgata var den store handelsgata her i byen, noe dagens hovedbilde kan være et indisium på. Det var her de store handelshusene lå på rad og rekke og det var ved bryggene i området at pomorskutene la til for den såkalte «russehandelen». Og det var her folkelivet var.