Tor Ingebrigtsen: Krever Helse Nord-ledelsens avgang

Tidligere sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen krever i et debattinnlegg at det settes ned et nytt – og mer kompetent – styre for Helse Nord.

VIL HA NY LEDELSE: Tidligere sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen krever at det tilsettes en helt ny – og det han mener er mer profesjonell – ledelse for Helse Nord. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I debattinnlegget skriver Ingebrigtsen at dagens styre må skiftes ut, og det nye styret må settes sammen slik at det kan «sikre at Helse Nords har en ledelse som forstår at de fremste helsefaglige miljøene i regionen befinner seg på UNN, og lytter til disse i viktige fagsaker».