Bybildet:

Kjøpmennene mangler «Contanter»

Handel var grunnleggende for Tromsøs eksistens og videre vekst. Det var også innlysende for en botaniker.

TROMSØ Cirka 1840: Denne litografiet fra rundt 1840 viser tydelig aktiviteten i Tromsøs havn på denne tiden. Under bildet står følgende tekst: «Tromsöe. Optaget efter Naturen af A. Larsen. Lith af Prahl i Bergen. Cap af H.C. Knudsen». Begge bildene gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. 

Eksklusiv

I tidligere Bybilder har vi nå tatt for oss botaniker Nicolai Lunds (1814–1847) førsteinntrykk av byen vår, hvordan han opplevde tromsøværingene og ikke minst hvordan byen og omegn framsto. I den siste delen er vi kommet «til det Væsentligste ved Tromsø – dens Handel», for å bruke Lunds egne ord.