Forskere slår alarm om ærfuglbestanden på Grindøya: – Bare et tidsspørsmål før kolonien er borte

Ærfuglen finnes langs hele norskekysten, men de blir stadig færre. Nå har tromsøforskere funnet ut at nedgangen har sammenheng med stigende havtemperaturer.
Eksklusiv

Ærfuglbestanden på Grindøya er synkende. Mens vi rundt år 2000 hadde nær 350 hekkende ærfugl på øya, viser målingene fra i år knappe 100, ifølge rapporten som er utarbeidet av forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Framsenteret.