Regnskapsfører dømt til fem måneders fengsel

Den 62 år gamle mannen fortsatte å jobbe som regnskapsfører etter å ha mistet autorisasjonen, underrapporterte og drev ulovlig for den dømte eks-entreprenøren.

TILSTO I AVHØR: Allerede i avhør i vår tilsto Fagerlis tidligere regnskapsfører at han hadde brutt regelverket i flere sammenhenger. I forrige uke gikk saken som en tilståelsesdom i tingretten. 

Eksklusiv

10. oktober møtte 62-åringen, som er bosatt på Østlandet, i Nord-Troms tingrett etter å ha blitt tiltalt for brudd på ligningsloven, regnskapsførerloven, bokføringsloven og skattebetalingsloven.