Bybildet:

«Amtslægens» siste ord

«Dette er de forhold, hvorunder vi arbeider heroppe i denne lægenødens og epidemiens tid», skrev amtslege Johannes Michael Holmboe (1844-1918) i 1918, like før han druknet.

HJEM OG SYKEHUS: Storgata 112 var mellom 1885 og 1907 Johannes Holmboes hjem. Herfra drev han en periode privat sykehus med fem sengeplasser og vel 30 pasienter i året. Da han flyttet og solgte til St- Elisabeth-søstrene i 1907, tok de i bruk hele huset med 140 sengeplasser. Til venstre ser vi enden av Storgata 95 hvor Perspektivet Museum holder til i dag. Det er for øvrig de som har gitt oss tillatelse til å gjengi bildet. Foto: Chr. Hansen AS/ PEM-CHA-GP0598 

Eksklusiv

Slutten på brevet, adressert til professor Peter F. Holst, Norges ledende kardiolog, ble gjengitt i Morgenbladet dagen etter Holmboes tragiske drukningsdød ved Helgøy. Der hadde han vært på sykebesøk, et av mange den siste tida.