Fiskeridirektoratet reagerer på farlig oppførsel rundt hvalene ved Skjervøy:

– Stor risiko å svømme rundt hval som beiter sild

Fiskeridirektoratet har observert det de mener er farlig oppførsel rundt hvalene utenfor Skjervøy.

TETT PÅ: Hvalene tiltrekker seg mye båter utenfor Skjervøy for tiden.  Foto: JOHANNE P. ELVESTAD

Eksklusiv

Det er silda som trekker hvalene til farvannene utenfor Skjervøy og Nord-Troms. Det betyr mat til hval men også et godt sildefiske for fiskebåtene.