Likestillingsombudet ber Tromsø fengsel svare for seg etter avsløring om kvinner som sitter innelåst opptil 23 timer i døgnet

– Vi er bekymret for at situasjonen for kvinnelige innsatte på høyt sikkerhetsnivå kan være diskriminering, sier Mads Harlem i likestilling- og diskrimineringsombudet. Nå vurderer de å klage Tromsø fengsel inn til diskrimineringsnemnda.

IKKE SVART: 30. november 2018 sendte LDO brev til Tromsø fengsel med svarfrist 17. desember. De har ennå ikke mottatt noe svar.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Gjennom artikkelserien «Livet på innsiden» avdekket iTromsø at kvinnelige innsatte kan sitte så mye som opptil 23 timer innelåst på cella på lukket avdeling i Tromsø fengsel. Dette til tross for at de kun sitter varetektsfengslet, og dermed ikke skal være isolert – så sant ikke retten har vedtatt det.