Ny godslinje mellom Tromsø og Bodø kan årlig fjerne minst 25.000 vogntog fra veiene

Siden 2015 har Tromsø havn, sammen med havnene i Bodø og Lødingen, sett på grunnlaget for en ny godslinje mellom Tromsø og Bodø. Nå er prosjektet i sluttfasen.

KRE­VER HAND­LING: Alt lig­ger iføl­ge hav­ne­di­rek­tør Jørn-Even Hansen til ret­te for ei ny gods­lin­je mel­lom Bodø og Tromsø, bort­sett fra pri­ori­te­ring på jern­ba­ne­net­tet. Nå kre­ver han at po­li­ti­ker­ne tar grep. 

Eksklusiv

– Konklusjonen er at det er grunnlag for ei slik linje, men det krever politisk vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak og tilrettelegge for den, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.