Fylkesmannen ut mot planene for Nordlyskvartalet: – Strider mot nasjonale interesser

Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget for Nordlyskvartalet fordi det strider mot nasjonale interesser når det gjelder støy, luftforurensning, barn og unge.

INNSIGELSER: Planforslaget til Nordlyskvartalet sett fra nord/Grønnegata. Nå fremmer Fylkesmannen i Troms og Finnmark innsigelser til reguleringsplanen som har vært ute på høring.Illustrasjon: 70 grader N arkitektur 

Eksklusiv

Innsigelsene fremmes i forbindelse med at reguleringsplanen for Nordlyskvartalet har vært ute til offentlig ettersyn. Asplan Viak har vært engasjert av Nordlyskvartalet AS for å utarbeide detaljreguleringsplanen for Nordlyskvartalet.