iBevegelse-bloggen:

Våger du?

Vi mennesker er vanedyr og søker trygghet eller det vi forbinder med trygghet. Hvorfor?

Hilde Anita Sandvoll  Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Naturlig nok fordi det ukjente skremmer oss og når vi beveger oss inni noe vi ikke har kontroll på blir vi utrygg. En ting er sikkert, livet er uforutsigbart, men om vi fokuserer mer på mulighetene enn på begrensingen kan en ny verden åpne seg.