Godkjente Vervet-planer etter 15 år i systemet

Et enstemmig kommunestyremøte vedtok å godkjenne detaljreguleringsplanene for Vervet.

GODKJENT: Reguleringsplanene for Vervet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Etter godt og vel 15 år er – endelig – detaljreguleringsplanene for Vervet.