Consto har saksøkt Vangberg boligutvikling for nesten 60 millioner kroner

Helt siden boligene sto ferdig har det blitt avdekket flere feil og mangler. Nå ender tvisten mellom Consto og Vangberg opp i retten.

96 LEILIGHETER: Vangberg boligutbygging ga Consto i oppdrag å bygge 96 boliger på like ved gravlunden på Vangberg i 2016. I tiden etterpå har det vært flere tvister. FOTO: RONALD JOHANSEN 

Eksklusiv

– Det har vært kontakt mellom partene og det har vært forhandlet om noen krav, men vi har ikke lykkes i å finne en løsning. Vi har gjort et forsøk, men det ender nå opp i retten, sier Bjørn Arne Jakobsen som representerer Consto.