Bybildet

Snørydding i Storgata

Du kan godt bruke dette bildet for å minne deg på at det nå går mot lysere og varmere tider. Det gjorde det i hvert fall da bildet ble tatt.

  Foto: Hjalmar B. Haugen. Kilde: Tor Haugen

Eksklusiv

Sånn sett fra et overordnet perspektiv er forrige setning i det minste sann da okkupasjonen under andre verdenskrig ikke ble evigvarende.