Her kan det komme flere hundre boliger

Slik ser mulighetsstudien ut som Nordic Eiendom og Troms fylkeskommune har utarbeidet for tomteområdet bak Fylkeshuset. Her kan det bli både boliger, forretninger og kontorer.

VOLUMSKISSER: Økonomidirektør Alf Hansen i Nordic Eiendom understreker at planarbeidet er i en tidlig fase og at skissene er foreløpige volum for å vise mulighetsrommet. Illustrasjonene viser ikke hvordan byggene vil se ut. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur 

Eksklusiv

Nordic Eiendom har i samarbeid med Troms fylkeskommune igangsatt arbeidet med å utarbeide en mulighetsstudie for området mellom Fylkeshuset og Mellomvegen.