Skal bygge 250 nye studentboliger på Dramsvegen

Kunnskapsdepartementet gir penger til bygging av nye studentboliger i Tromsø.

UTBYGGING: Til sommeren skal studentsamskipnaden starte neste byggetrinn på Dramsvegen. 

Eksklusiv

Regjeringen har i år satt av penger til å bygge 3.400 nye studentboliger på landsbasis. Tidligere i år gikk de ut og etterlyste flere søknader om penger. Norges Arktiske Studentsamskipnad har nå søkt og fått bevilget penger til neste byggetrinn på Dramsvegen.