Tobias (19) er en av flere tromsøungdommer som har hyret spesialtrener til å forberede seg på militærtjeneste

Terskelen for å komme inn i Forsvaret har knapt vært høyere enn den er nå. De aller fleste som tas inn til sesjon, siles ut. Det har skapt et marked for dem som vet hva som kreves av en god soldat.

VORDENDE SOLDAT: Tobias (19) jobber hardt for å forberede seg best mulig på verneplikten, samt et fremtidig opptak til å bli spesialsoldat. Foto: Thor Anders Angelsen 

Eksklusiv

Selv gutter og jenter som er motiverte for førstegangstjeneste risikerer å siles ut dersom de ikke når Forsvarets standarder.