Mener fylkeskommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser mener Troms fylkeskommune brøt regelverket da de inngikk avtaler om etablering og drift av parkeringsplasser ved fylkeskommunens eiendommer.

REGELBRUDD: Klagenemnda for offentlige anskaffelser mener Troms fylkeskommune har brutt regelverket i forbindelse med tildeling av kontrakter for blant annet disse parkeringsplassene ved Fylkeshuset. 

Eksklusiv

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) behandler klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 12. april fattet klagenemnda avgjørelse etter at Park Nordic AS høsten 2017 klaget på Troms fylkeskommunes avvisning av deres tilbud, og at fylkeskommunen ikke avviste Tromsø Parkerings tilbud. Kofa mener Troms fylkeskommune har brutt regelverket i begge tilfeller.