Har lyst ut to nye kommunikasjons-stillinger i kommunen

Nå skal Tromsø kommune ansette ny kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør.

NY Kommunikasjonsstilling: Tromsø kommune har opprettet en ny stilling, og søker nå etter ny nettredaktør. De skal også ansette ny kommunikasjonsrådgiver.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Tidligere har kommunikasjonssjefen formelt sett vært nettredaktør for Tromsø kommunes nettsider, men nå opprettes det altså en ny stilling som skal jobbe med nettopp nettsidene. Ifølge stillingsannonsen skal omtrent 50 prosent av tiden brukes som nettredaktør, mens den øvrige delen av stillingen skal brukes til å lede kommunikasjonsarbeid, ha ansvar for måling av digitale tiltak, produksjon av tekst, video og bilder, og rådgivning til kommunens ansatte.