Fastleger reduserer pasientlistene på grunn av høy arbeidsmengde – kan bli vanskeligere å finne fastlege

En rekke fastleger fra flere legekontorer har de siste ukene søkt kommunen om å redusere størrelsen på pasientlistene sine. – Jeg har full forståelse for at fastlegene nå ønsker å markere sin overbelastning, sier Helga Kramvik i kommunen.

OVERARBEIDET: Fastlege og daglig leder ved Sentrum Legekontor, Agnete Jørgensen, sier at arbeidssituasjonen for fastlegene i Tromsø er vanskelig – og at arbeidsmengden har vokst kraftig de siste årene. – Vi har fått større ansvar og flere arbeidsoppgaver – uten å ha fått tilført mer ressurser, sier hun. 

Eksklusiv

Fastlegeordningen er i krise. Mange kommuner rundt omkring i landet sliter med å rekruttere yngre fastleger og mange som allerede står i jobben melder om for stor arbeidsmengde.