Åpner for å strømme alle politiske møter, men vil ikke filme partimøtene

I dag er det kun kommunestyremøtene som strømmes på deres nettsider. Nå vil politikerne videooverføre både formannskaps- og komitémøter for å øke åpenheten rundt de politiske prosessene.

STRØM TIL FOLKET: Erlend Svardal Bøe (H) har levert et privat forslag om at formannskapsmøtene bør strømmes på kommunens nettsider på lik linje med kommunestyremøtene.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Etter valget i 2015 endra kommunen styringsform fra parlamentarisme til en ny formannskapsmodell. I denne modellen møtes formannskapet oftere og har mer makt enn det som er vanlig i andre kommuner.