Helse og omsorg skal spare penger ved å redusere bemanningen, fjerne 10 sykehjemsplasser og la institusjonsplasser stå tomme

Utålmodige politikere tok økonomirapporten til orientering, og lover å komme med egne sparetiltak innen sektoren til neste kommunestyremøte.

FORMANNSKAPET: Ordfører Kristin Røymo (Ap) og de andre medlemmene av formannskapet ble orientert om kommunens økonomiske situasjon. Som vanlig ga det bekymringsrynker hos politikerne. Til venstre Pål Julius Skogholt (SV) og Jarle Heitmann (Ap).  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

I tirsdagens formannskapsmøte ble «Økonomirapport 1 – 2019» tatt til orientering. Som vanlig var det prognosene for merforbruk innenfor helse og omsorg som engasjerte politikerne mest.